Orchard Hill

Đặt cảnh quan thiên nhiên làm tâm điểm thiết kế, dự án Orchard Hill là khunhà ở cao 24 tầng này sẽ kiến tạo mỗi trường đa dạng sinh học độc đáo nâng tầm chất lượng sống và thúc đẩy sức khỏe cộng đồng.

Orchard Hill
Orchard Hill

Chỉ cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 35km, Thành phố Mới Bình Dương trở thành biểu tượng của mô hình phát triển đô thị xanh tích hợp các trung tâm kinh tế tài chính, khu dân cư và hàng loạt các tiện ích, dịch vụ cao cấp. Thành phố Mới Bình Dương thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ và sản xuất tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của Việt Nam.